Corona Onderzoekscommissie – Deel 8 | Door Jochen Mitschka

Belediging van royalty’s of noodzakelijk proces?

Een standpunt van Jochen Mitschka.

De delen 1 en 2 hadden betrekking op “Leren van de Commissie voor onderzoek naar de Mexicaanse griep” (1). In deel 3 en 4 wordt de hoorzitting over “De situatie van mensen in verpleeghuizen” (2) beschreven. In de delen 5 en 6 werd een verslag gegeven over de situatie in Bergamo (3). Vandaag vatten we het 2e deel van de 4e hoorzitting samen met de titel: “De Drosten-test, immuniteit en de tweede golf” (4).

De antilichaamtests

In de verdere ondervraging van Prof. Kämmerer wilde Dr. Wodarg weten of de antilichaamtests, die zich uiteraard ook tot een miljardenzaak ontwikkelen, kunnen aantonen of een persoon al dan niet een infectie heeft ondergaan, of dat de betrokkene ook zonder een positieve antilichaamtest immuniteit had kunnen opbouwen.

Het antwoord is dat antilichaamtests zinvoller zouden zijn dan PCR-tests, “omdat het lichaam alleen met antilichamen reageert als het echt iets heeft. Wanneer een lichaam wordt aangevallen, reageert eerst het aangeboren immuunsysteem, vervolgens de gemedieerde verworven immuniteit, die vervolgens een hele tijd blijft bestaan.

Het probleem met coronavirussen lijkt te zijn dat ze geen massale lichaamsgebonden immuniteit veroorzaken omdat de meeste coronavirussen al door het aangeboren immuunsysteem worden geëlimineerd. Maar als de antilichamen er zijn, weet je dat je een goede run hebt gehad. Dan zou men de antilichaamtiter kunnen bepalen en als het antilichaam specifiek was, d.w.z. echt het virus herkent dat men zoekt, dan zou men dit kunnen bewijzen op dezelfde manier als met antilichaamtesten van een hepatitisvaccinatie.

De commissie vroeg of er een virus was dat alleen kinderen, alleen volwassenen of alleen ouderen zou aanvallen. Het antwoord was natuurlijk dat een virus geen bepaalde leeftijdsgroep selecteert. Een virus zou in cellen dokken, en het zou niet uitmaken hoe oud de drager van de cel was. Maar of het virus zich in het lichaam kan vermenigvuldigen hangt af van het immuunsysteem. Als een kind elk jaar vijf nieuwe virussen krijgt en permanent ziek is, dan kent het immuunsysteem deze virussen en zou het op een gegeven moment niet meer ernstig ziek worden door deze virussen.

Vervolgens werd de vraag gesteld, maar als het zo was dat kinderen praktisch niet werden getroffen door coronaziekte, of er geen basisimmuniteit was, en dat de individuele ernstige gevallen misschien altijd aanwezig waren.

Prof. Kämmerer legt uit: “We hebben altijd een basisimmuniteit, en of je ziek wordt of niet hangt af van de agressiviteit van de ziekteverwekker aan de ene kant, maar dan zou het geen onderscheid maken [leeftijd] en aan de andere kant van je persoonlijke immuunstatus, hoe snel je er op kunt reageren.

Als iemand immunosuppressief was, en dat zou de gebruikelijke Covid overledene zijn, die vaak erg oud en multi-morbide was, dan zouden ze een zeer slecht immuunsysteem hebben. “Ze zullen worden “weggeblazen” door een virus.” Als deze mensen niet in staat zijn om een immuunreactie te ondersteunen of als het verkeerd wordt geleid, zou een virus er een makkelijke tijd van hebben. Bij kinderen en normaal gesproken gezonde mensen werkt het immuunsysteem, anders zou de mensheid al lang geleden zijn uitgestorven en zou hij de ziekteverwekker in zijn greep kunnen krijgen als hij niet extreem agressief is.

In het verdere verloop van de discussie legde prof. Kämmerer vervolgens uit dat de basisimmuniteit al is versterkt door contact met andere coronavirussen, maar dat zij zelf epidemiologisch niet voldoende gekwalificeerd zou zijn om een definitieve uitspraak te doen. Maar deze coronavirussen, vooral de bèta-coronavirussen, zouden zeer vergelijkbaar zijn, en vrijwel alle mensen zouden op een bepaald moment met dergelijke virussen in aanraking zijn gekomen. Het zou bewezen zijn dat ze aanwezig zouden zijn geweest wanneer er golven van virusbesmetting waren. En er zou een zogenaamde kruis-immuniteit zijn. In dit opzicht zou de kans op kruisbestuiving extreem groot zijn, wat dan zou helpen om een gerelateerd, zij het nieuw, virus onder controle te krijgen.

De “pieken” van de virussen, de docking-cellen, konden niet te veel muteren omdat ze zouden moeten overeenkomen met de docking-sites op de cellen. En als de virussen via de ATE2-receptor in de cel moeten komen, gaan anderen ook via andere receptoren, om zich te vermenigvuldigen, want een virus leeft niet, het moet een cel binnenkomen om zich te vermenigvuldigen, dan kan het virus de docking site niet significant muteren, omdat het anders niet in staat zou zijn om de cel binnen te komen. Dan zou het gewoon van het toneel verdwijnen. De pathogene coronavirussen hebben de ATE2-receptor als doelsequentie en hebben daarom dezelfde structuur aan het oppervlak, waardoor ze zeer vergelijkbare antilichaamreacties uitlokken.

Het spijkereiwit zou de sleutel zijn tot de cel. En als de sleutel ineens bot werd, zei Prof. Kämmerer, of als hij afbrak door een mutatie, dan zou er een einde komen aan de evolutie en zou het virus verdwijnen. Alleen de virussen met een “matching key” kunnen zich voortplanten.

Aangezien de griepslachtoffers in de voorgaande jaren alleen maar worden geschat en het bekend is dat het altijd om coronavirussen ging, werd de vraag gesteld of een aantal van de slachtoffers in het verleden niet ook door coronavirussen zou zijn getroffen.

Als reactie daarop werd een studie uit Alberta, Canada, genoemd. Deze publicatie zou hebben gekeken naar een verpleeghuis waar veel mensen aan longfalen zijn overleden, en een coronavirus zou op dat moment de oorzaak zijn geweest. Er zou een sterftecijfer van 8% zijn geweest.
Het zou steeds weer zijn voorgekomen dat coronavirussen, oftewel para-influenzavirussen, adenovirussen, die de longen aantasten, min of meer hetzelfde klinische beeld zouden hebben laten zien, maar de artsen zouden opnieuw geraadpleegd moeten worden. Maar er zouden verschillende virussen zijn die een “hetzelfde” ziektebeeld zouden veroorzaken.

De commissie maakte er bezwaar tegen dat dit precies het tegenovergestelde zou zijn gecommuniceerd. Men zou hebben gezegd dat Covid-19 bijzonder ernstige ziektegevallen zou veroorzaken, wat atypisch zou zijn voor andere virussen. Dr. Wodarg meldde dat het Robert Koch Instituut een uitstekende observatie van de virussituatie had opgebouwd door middel van een schildwacht, waaraan enkele honderden praktijken in Duitsland zouden deelnemen. En dit zal het bewijs leveren van hoe het aandeel van virussen in de ziekten wordt verdeeld. [Een grafiek wordt getoond om 1:16:10]

Professor Kämmerer zei toen:

“Het Robert Koch Instituut, het moet gezegd worden, de normale werknemers werken uitstekend. Ze maken zeer goede rapporten. Zowel van het griepnetwerk als nu op Corona. Je hoeft ze alleen maar te lezen. Het is allemaal heel precies geschreven en heel goed gedocumenteerd.”

Maar wat je moet weten, Wodarg zegt, is dat er maar een klein aantal virussen wordt waargenomen. En Corona heeft daar tot nu toe geen deel van uitgemaakt. Wat wordt waargenomen zijn de gevallen van acute luchtwegaandoeningen die voorkomen in de geobserveerde praktijken. Daar kun je zien hoe dit in het winterseizoen zou toenemen. Dan zou men het begin van de zogenaamde zomergriep zien. Daar zou al snel een blauwe lijn verschijnen, dat zouden de rhinovirussen zijn, je zou een zomerkoude krijgen, maar het zou helemaal niets te maken hebben met corona. Deze virussen zijn er elke zomer.

Prof. Kämmerer legde vervolgens een werk uit waarin de jaarlijkse cyclus van de respiratoire virussen werd beschreven. Terwijl de zomervirussen in ons land actief zijn, zouden de coronavirussen op het zuidelijk halfrond actief zijn omdat het daar winter is. “Coronavirussen komen pas in de herfst terug, maar dan komen ze in december terug!”

De 2e golf

Wodarg stelde vervolgens de getuigenis van een tweede golf ter discussie en eiste bewijs. Waarom wordt het als vanzelfsprekend beschouwd dat er een tweede golf zou zijn… Waar zou de wetenschappelijke rechtvaardiging hiervoor liggen? Er zou elk jaar in de winter een coronagolf zijn, waarbij de corona soms sterker, soms zwakker is dan andere virussen. En als iemand het over een tweede golf heeft, kan dat niet alleen komen.

De commissie vroeg Prof. Kämmerer specifiek naar de tweede golf. Ze antwoordde dat als de tests werden verhoogd, het nodig zou zijn om meer mensen positief te testen in de winter, omdat het huidige virustype nog niet klaar was, en als er dan 1 miljoen tests per week zouden zijn, zouden er natuurlijk meer mensen weer positief testen. Dat zou volkomen normaal zijn, want het zou in overeenstemming zijn met het normale verloop van het jaar. Er zou niet zomaar een tweede golf zijn, maar een honderdste golf, want de virussen zouden elk jaar terugkomen.

Net als bij de griep is er nooit sprake van de “tweede golf”, maar gewoon van het griepseizoen, net zoals er het coronaseizoen zou zijn. En hoe meer je test, hoe meer je zult vinden. Je zou altijd de achtergrond van de virussen vinden. Als je één virus zou kunnen vinden in 10.000 tests, zou een miljoen tests meer positieve resultaten opleveren. En zo kon je een tweede golf postuleren.

De tweede golf van de Spaanse griep

Prof. Kämmerer vermeldt dan dat de “Spaanse griep” van 1918 zou worden aangehaald als de 2de golf werd vermeld. In die tijd was er het normale griepseizoen, dat moeilijk was, en waar in de herfst de jonge mannen wereldwijd door miljoenen werden gedood. Dit zou de “typische 2e golf” worden genoemd. Iedereen zou zich beroepen op die Spaanse griep waar iedereen het over had bij de tweede golf. Dat zou de enige verklaring zijn die mevrouw de penningmeester tot nu toe heeft gehoord.

De commissie vroeg vervolgens of de situatie in of direct na een verwoestende wereldoorlog, met zijn onmetelijke spanningen en lasten voor jonge mannen, niet alleen door gifgas, maar ook door ondervoeding en ondervoeding, etc., te vergelijken is met een situatie die zich nooit heeft herhaald, en of deze situatie, die zich nooit heeft herhaald, te vergelijken is met een situatie die zich nu voordoet.

Dr. Füllmich vroeg vervolgens of het immuunsysteem ook verzwakt zou worden door angst en paniek. Prof. Kämmerer antwoordde dat er al goede gegevens waren over het feit dat de stresshormonen en de verhoogde glucocorticoïdenniveaus het immuunsysteem aan het reguleren waren. Dat zou algemeen bekend zijn. Daarom zou cortison worden gebruikt bij overmatige immuunreacties om het immuunsysteem te reguleren.

Het griepseizoen, en dus ook het coronaseizoen, is gekoppeld aan de tijd van het jaar. En, volgens Prof. Kämmerer, als nu wordt beweerd dat op het zuidelijk halfrond de tweede golf zou beginnen, dan zou dat alleen de normale seizoensgebonden virusgolf zijn.

Dr. Wodarg wees erop dat hij tijdens de Mexicaanse griep in Duitsland in de zomer navraag had gedaan in Australië, waar het griepseizoen zou zijn geweest, en uit het antwoord dat er geen afwijkingen waren, had hij geconcludeerd dat er in ons land in de winter geen speciale problemen met de Mexicaanse griep zouden zijn. Dat was toen ook in lijn met de feiten. Dat is precies wat de fabrikanten van griepvaccins zouden doen. Kijk naar wat er actief is in het zuiden en maak het dan beschikbaar voor het noorden.

Toen wees hij erop dat het testen nu net zoveel geld oplevert als vaccins. En testen zou veel gemakkelijker zijn. Het geld zou nog sneller worden verdiend en tegelijkertijd zou de angst worden verspreid. De in Duitsland geproduceerde tests zouden alleen al bijna een miljard euro waard zijn.

Dr. Hoffmann wees er vervolgens op dat er herhaaldelijk is beweerd dat Nieuw-Zeeland de Corona-crisis zo goed heeft doorstaan (…) vanwege de genomen maatregelen. Het was waarschijnlijk de zomer die de verspreiding van het virus tegenhield, terwijl nu het gebruikelijke virusseizoen zou toeslaan, dat dan tot de 2e golf wordt uitgeroepen.

Vervolgens vroeg de commissie of men mocht verwachten dat “sociale distantie” ertoe zou leiden dat het menselijk lichaam minder getraind zou zijn voor virussen en daardoor kwetsbaarder zou worden. Prof. Kämmerer zag zichzelf niet in staat om een gefundeerd antwoord te geven op deze vraag. “(…) Er is natuurlijk het voorbeeld dat toen de Conquistadors naar de VS gingen, de inheemse stammen plotseling werden gedood door de Europese epidemieën, omdat ze nog geen contact met hen hadden. Maar het geheugen van het immuunsysteem zou lange tijd behouden blijven, anders zouden de vaccins nutteloos zijn.

Het immuunsysteem zou door de evolutie worden ontworpen om ziekte te bestrijden. We zouden al een heel schoon leven leiden. Maar als deze netheid nog verder wordt verhoogd, kan het immuunsysteem “verveeld” raken.

Wodarg heeft gezegd dat het geen gevecht zou zijn dat het lichaam zou vechten. Het zou de natuurlijke manier van samenleven zijn. Het zou volledig misleidend zijn om de inspanningen tegen COVID-19 de “oorlog tegen coronavirussen” te noemen. Het feit dat we elk jaar virussen tegenkomen, waaronder coronavirussen, zou ons gemaakt hebben tot wie we zijn. Het feit dat er iets mis kan gaan in het proces zou ons ook hebben gemaakt wat we zijn in andere communicatie. We zouden dingen kunnen vergeten, we zouden dement kunnen worden op onze oude dag. Dat is precies wat er kan gebeuren met het immuunsysteem. Het immuunsysteem kan het vergeten, en we worden onbestaand. Als er dan iets komt wat we eigenlijk al eerder hadden geweten, maar vergeten zijn, kan het ons beschadigen. In het lichaam zouden er voortdurend communicatieprocessen zijn van leren en vergeten.

Of het immuunsysteem zwakker zou worden op oudere leeftijd werd door Prof. Kämmerer beantwoord met de stelling dat het algemeen aanvaard wordt dat mensen ook op oudere leeftijd ziek zijn. Dit wordt als volkomen normaal beschouwd. Dan zou natuurlijk ook het immuunsysteem worden aangetast. Maar gezonde oude mensen zouden zo veel of zo weinig problemen hebben als gezonde jonge mensen.

Dat is ook wat Prof. Bhakdi zou zeggen, zei Dr. Füllmich tussenbeide. Niet alleen het feit van de leeftijd zou van een persoon een risicogroep maken! Prof. Kämmerer antwoordde dat de risicogroepen voor COVID-19 altijd de volgende zouden zijn geweest Adipositas, diabetes, hoge bloeddruk, d.w.z. het metabool syndroom. Deze groepen zouden een vooraf geactiveerd immuunsysteem hebben dat anders zou reageren. De bovengenoemde ziekten zouden alleen symptomen zijn van de verstoorde stofwisseling en dus ook van het verstoorde immuunsysteem.

Dr. Wodarg legde uit dat als het lichaam een half jaar in bed zou liggen, het de spieren zou afbreken, de botten zou ontkalken en iets dergelijks zou gebeuren met het immuunsysteem als het voor een langere periode zonder “werk” zou blijven. Het lichaam versterkt alleen wat het gebruikt en nodig heeft. En hetzelfde geldt voor het immuunsysteem. Prof. Kämmerer heeft gezegd dat het natuurlijk niet mogelijk is om te bepalen wanneer dit gebeurt, het zou een vloeiend proces zijn.

Dr. Hoffmann vroeg vervolgens of dit proces überhaupt kon plaatsvinden in een grote stad als Berlijn, waar mensen de straat op gaan, gaan winkelen, enz. Zou sociale distantie hier überhaupt een effect hebben? Prof. Kämmerer voelde zich niet in staat om hierover een duidelijk standpunt in te nemen, maar legde uit dat ze de indruk had dat men de “sociale afstand” niet zo serieus zou nemen als bedoeld. Men zou het nauwelijks kunnen meten, behalve onder de arme oude mensen in de huizen.

Er is gevraagd of er, net als bij influenzavirussen, waarbij jaarlijks wordt bepaald tegen welke stam de vaccinatie effectief moet zijn, in de toekomst wellicht een jaarlijkse vaccinatie tegen coronavirussen zou kunnen plaatsvinden.

Prof. Kämmerer legde uit dat alleen die virussen die als gevaarlijk worden herkend, gevaccineerd zouden worden. En coronavirussen werden beschouwd als koude virussen onder het kopje “verder weglopen”. Het zou anders zijn in de dierlijke sector, waar aanzienlijke economische schade zou worden veroorzaakt door vaccinatie tegen coronavirussen. Bij de mens is het nooit noodzakelijk geacht.

Er werd gevraagd of de antilichaamtest een isolatie van het virus aantoont, d.w.z. dat er een duidelijke “ijking” zou zijn gemaakt. Prof. Kämmerer kon hierover geen informatie verstrekken; kennelijk was dit nog niet gepubliceerd. Dr. Wodarg vroeg vervolgens welk virus te isoleren, dat van Wuhan of dat van New York.

“Uiteindelijk zou de antilichaamtest alleen zin hebben als het al deze stammen kon opsporen, maar niet kruisreactief was met een normaal coronavirus”, bevestigde Prof. Kämmerer.

Prof. Kämmerer legde nogmaals uit dat het niet mogelijk is om te zeggen of er een causaliteit of een correlatie is met het coronavirus, omdat er niets anders wordt gezocht. Wodarg verwees toen opnieuw naar de publicaties die aantoonden dat een virus zelden werkt zonder de gemeenschap met anderen. Dan zouden bacteriën worden toegevoegd, zei Prof. Kämmerer. In de kindergeneeskunde zouden in meer dan de helft van de gevallen waarin coronavirussen werden gedetecteerd, andere virussen tegelijkertijd zijn gedetecteerd.

“We weten zelfs van originele sars dat alleen voorbeschadigde slijmvliezen kunnen worden aangevallen, en daarom moet waarschijnlijk een ander virus van tevoren de weg hebben bereid”, zegt Prof. Kämmerer. Mogelijk geldt hetzelfde voor Sars-Cov-2, dat nauw verwant is. Dr. Wodarg heeft gezegd dat de intubatie natuurlijk ook de slijmvliezen zou beschadigen.

Vooruitzichten:
In het derde deel van deze hoorzitting zullen we opnieuw kijken naar waar en welke groepen mensen zijn getest en wat de relatie is tussen de tests en de resultaten.

Bronnen:
(1) https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-1-von-jochen-mitschka/ und https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-2-von-jochen-mitschka/
(2) https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-3-von-jochen-mitschka/ und https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-4-von-jochen-mitschka/
(3) Zusammenfassung Teil 5: https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-5-von-jochen-mitschka/ Video: https://corona-ausschuss.de/sitzung3/
(4) https://corona-ausschuss.de/sitzung4/

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om te publiceren.

+++

Foto bron:

OvalMedia

 

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Auch interessant...

Kommentare (0)

Hinterlassen Sie eine Antwort