“Ik zeg je, het fascisme komt terug!”

(filmcitaat: JFK, Dallas misdaadplek)

Een commentaar van Rüdiger Lenz.

Het einde van de mensheid is gekomen, als je de media niet alleen in dit land leest. Journalist Marc Pitzke uit New York schrijft sensationele artikelen voor Der Spiegel, de virusontkenner (1). Wat hiermee wordt bedoeld is, wie is er verbaasd, de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de Spiegeljournalist zou Trump de dood van het coronavirus in New York en de dramatische gevolgen van het virus in Wall Street bagatelliseren en zelfs geen serieuze actie ondernemen tegen het virus. Men zou kunnen denken dat de belangrijkste munt voor staatshoofden in onze tijd voorzichtigheid is. Dat weten we al van de Russische president Vladimir Poetin, tegen wie de NAVO vlak voor de Russische grens een manoeuvre uitvoert. Trouwens, dit is een massa-evenement. Zal het uiteenvallen omdat het coronavirus de troepen kan verzwakken of zelfs decimeren? Als Trump net zo roekeloos zou handelen als de Turkse president op dit moment in Syrië, zou hij de Noord-Amerikaanse farmaceutische industrie het groene licht geven voor een volledige wereldwijde inenting van alle mensen die daar wonen.

Mijn geklets van gisteren

In het goede oude Duitsland is in ieder geval de coronavirus hype volledig uitgebroken. Velen denken hier waarschijnlijk dat het nog erger is dan het Ebolavirus en beseffen niet dat de bangmakerij hier in volle gang is. Virusontkenners, het woord roept bij velen angst op. Niemand praat of schrijft meer over Greta Thunberg en het antropogene neuroticisme, dat de aarde op het punt staat te zinken. Al dertien jaar geleden schreef de Bild-Zeitung (2) dat over dertien jaar de aarde zal vergaan door de klimaatverandering. Dat is wat wetenschappers zouden zeggen. 2020 en we leven nog steeds. Wie had dat gedacht in 2007! Als je mensen voortdurend in angst houdt, zorg je ervoor dat deze mensen in stress raken. Als een persoon permanent onder stress staat en niet kan ontlasten, en er wordt nog meer stress toegevoegd, dan maakt het eenvoudige sapiens brein er een roofdier van en dan draait het allemaal om de worst die erin zit. Eet ik wat of word ik zelf tot worst verwerkt?

Deze vraag verandert het onderbewustzijn in een dagelijkse houding waarmee het hele dagelijkse leven en de slaap permanent worden verdampt. Ergo, deze persoon, of het nu gaat om summa cum laude of drievoudig doctoraat met een hoogleraarschap, kan niet meer helder denken en doet alles wat er van zijn alfa als oplossingsinstructie wordt verlangd. En omdat de horde de politieke actoren als alfa-dieren accepteert, kwam er ooit een man, Walter Lippmann, langs en schreef alles op wat nodig is om de domme mensen eenvoudige dingen te laten blijven doen en, indien mogelijk, zich niet te bemoeien met voddenstront binnen de democratische orde.

Virusontkenners, klimaatontkenners, linkse-ontkenners, mainstream-ontkenners. In een democratie moet je niet beseffen dat het een façade-democratie is. En toen, enkele decennia later, kwam Daniel Kahnemann langs en liet hij de mensen achter de troon zien hoe ze beslissingen moesten nemen die ze nooit zouden nemen als ze zich bewust waren van hun daadkracht. Mijn wil is uw behoefte – daarvoor kreeg hij de Nobelprijs. Ja, op deze manier wordt de democratie heel langzaam opgegeten, zoals premier Bodo Ramelow in Thüringen met ongekende ijver heeft gedaan. Wie daar met stemmen van de AfD aan de macht komt, dus premier wordt, moet zich door de antifa laten omhelzen en knuffelen. Het feit dat deze politieke actor Bodo Ramelow nu zelf een AfD-man tot vicepresident van het staatsparlement heeft gekozen en dit met democratie heeft gerechtvaardigd, heeft hem in sommige kringen zelfs meerdere chapeau’s opgeleverd (9/10).

Ramelow’s rechtvaardiging voor zijn AfD-stem was dat hij de regels van het parlement respecteerde en dat hij de verkiezingscommissie voor rechters en aanklagers weer slagvaardig wilde maken. Ik stem voor de AfD en mijn verkiezing is een heldendaad voor het Parlement. “Ik vind de vergelijking van de Linkerzijde en de AfD gewoonweg ondraaglijk”, vertelde hij de Süddeutsche Zeitung onlangs nog op 14 februari (3). Nou dan, wat kan mij mijn roddels van gisteren schelen, kan zijn spreuk zijn geweest. Overigens heeft aartsvijand Björn Höcke zijn stem gebruikt om Birgit Keller, parlementslid ter linkerzijde, nog voor het debacle van begin februari 2020 tot voorzitter van de Landtag te kiezen. Geen verontwaardiging van links in Thüringen, zelfs niet van de staatsvoorzitster en zelfverklaarde fascisme-expert Susanne Hennig-Wellsow. Men sluit zich gewoon graag aan bij de demon, als hij roept om het voedsel te grijpen.

Wat is er in dit land aan de hand? Iedereen die niet tot de lokale opiniemakers behoort, d.w.z. die zijn eigen mening heeft, wordt belasterd en is een nazi. Volgens de strategie van links in Thüringen is zelfs de minister-president nu waarschijnlijk een nazi-sympathisant. Immers, volgens het denken van links in het deelstaatparlement van Thüringen mag niemand ook maar naar iemand van de AfD kijken, naar die vruchtbare schoot van Hitler. Zo’n persoon kiezen zou politieke zelfmoord zijn. Bodo Ramelow koos een AfD-man met zijn stem. Of de Antifa, die met een vlag voor het gebouw zwaaide toen hij tot eerste minister werd verkozen, aan iedereen in het gebouw duidelijk maakte dat hij vandaag moest worden verkozen, anders zou er een pak slaag zijn, moest nu ook de eerste minister in elkaar slaan? Zelfs in het linkerkamp wordt er met het kapitaal geflirt en wil het niets meer dan macht tegen elke prijs. Als mevrouw Susanne Hennig-Wellsow, afgevaardigde in het Thüringer staatsparlement en regionaal voorzitster van Die Linke in Thüringen, met Markus Lanz over de fascistische methoden van de AfD in het ZDF spreekt, houdt men de adem in, over zoveel geconstrueerde onzin, die ze als haar betekenisvolle inhoud voor een AfD-fascisme vrijgeeft. Te veel vriendelijkheid is een fascistische methode, in de ogen kijken in de lift en lachen is een fascistische methode. En, origineel geluid: ik werd onlangs zelf lastiggevallen door een AfD afgevaardigde, eh, het lichaam hoefde niet mee te gaan op mijn weg (7).

Korte geschiedenis van het fascisme

Hoe word je zo eervolle Mr. Ramelow en hoe word je zo dat alles wat er gebeurd is, in de zwarte outfit van de antifa-activisten, ook beschermd wordt en goed genoemd wordt? Want wat er van begin februari tot begin maart 2020 op het politieke toneel in Thüringen is gebeurd, is naar buiten toe heel anders dan hoe de SA het NSDAP en zijn leden heeft beschermd, maar, en dat is waar het uiteindelijk om gaat, in psychologische zin is er geen enkel significant verschil.

Er is geen goed geweld, geen goede dwang, geen vreedzame verkrachting, om het maar eens ronduit te zeggen. De zelfverdedigingsparagraaf sluit ook preventief geweld uit, zoals Antifa dat doet. Fascisme, en zelfs hier op KenFM is dit voor velen misschien niet bekend, heeft zijn wortels in het Latijnse woord Fascic (4), wat samenhang, bundeling en zoiets als een oriëntatie van allen voor hetzelfde betekent. Allemaal samen, is een Duits gezegde. De grondlegger van het moderne fascisme, Benito Mussolini, die in het Italiaans ook wel Duce del Fascismo (leider van het fascisme) werd genoemd, had een vlag voor zijn standaard, waarin een Fascis met een bijl als symbool te zien was. De interpretatie is duidelijk: wie uit de bundel, het touw, breekt, wordt gestraft met de dood. In het Amerikaanse Congres zijn rechts en links van de Amerikaanse vlag twee fascis (fasces) afgebeeld (5+6), vergelijkbaar met die welke Mussolini had voor zijn standaard. De symboliek van de Fascis, d.w.z. het basisidee van het fascisme, de gelijkschakeling van alle sociale, militaire, politieke, bureaucratische en financiële doelen, gaat terug tot de Etrusken. Het waren de Romeinen die het belang ervan hervatten en de eersten waren die deze keizerlijke macht voor hun belangen overdroegen aan de toenmalige bekende wereld. De geneeskunde kent ook de facetten. De facies die langs al onze spieren groeien staan ook bekend als rectificerende spiermantels, die de spieren hun richting, flexibiliteit en stabiliteit geven. In de professionele sport biedt de masseur deze facetten vooral voor het uithoudingsvermogen en de flexibiliteit van de sporter en houdt hij ze elastisch, zodat de spier op de best mogelijke manier doet waarvoor hij getraind is. Dus wat is fascisme? Kan er überhaupt sprake zijn van een links-fascisme, zoals er ook een rechts-fascisme bestaat? Ik denk dat dit misleidende vragen zijn. De manier waarop we mensen worden in onze samenleving is door de scheppers die ons binden en binden aan dezelfde strengen, onze mentale en emotionele fascis. Waren Mao en Stalin fascisten in die zin?

Het andere kindermisbruik, degene die we ook hebben meegemaakt

Ikzelf ken niemand die zijn mogelijk worden gedetailleerder heeft beschreven dan de historicus Michael Hüter (8) met wat hij noemt kindertijd 6.7 en gepubliceerd in boekvorm. Berthold Brecht schreef: “De baarmoeder is nog steeds vruchtbaar waaruit deze is gekropen. Dit is precies wat Hüter op 479 pagina’s beschrijft, inclusief referenties. Hüter beschrijft de baarmoeder waaruit onze vernielzucht geboren is en hij beschrijft zijn eigen subtiele manier. Want net zoals onze maatschappij, de baarmoeder, de mens als mens laat rijpen, kan er niets anders uit voortkomen dan mensen die voortdurend op zoek zijn naar vervangers voor wat in hen als klein kind werd achtergehouden of vernietigd. Ieder mens die geboren wordt, wordt geboren om liefde te geven en te ontvangen. Maar degene die op zoek blijft naar beide is verheven en ziet alleen zijn eigen verdorde reflectie in iedereen en alles. En daarvoor heeft onze maatschappij de markt en het consumentisme gecreëerd. De markt produceert voortdurend vervangende goederen voor ons verlies aan empathie en liefde. Zij die ontwikkeld zijn, hebben allebei hun macht, zijn geaard en kunnen, inderdaad, niets anders willen dan hun eigen leven in eigen hand nemen. Bijna de hele politieke bovenbouw is dan niet meer nodig. Maar, en dit is het groteske eraan, alleen degenen die in hun macht zijn, geaard zijn en hun leven in eigen handen nemen, worden sociaal onwaardig gebrandmerkt door degenen die niet geaard zijn, niet in hun macht zijn en die hun emotionele concept in de loop van hun leven hebben laten wegraspen. Irre, Wir behandeln die Falche, is een boek hierover van Manfred Lütz, of Das falsche Leben: Oorzaken en gevolgen van onze normopathische samenleving, door Hans-Joachim Maaz. Hoe reëler je wordt, hoe onwerkelijker alles wordt, zei John Lennon ooit tegen de uitzonderlijke bokser Mohammed Ali.

Elke zoektocht naar een politieke oplossing in de huidige staat van de politiek zal in de impasse van een ism of een ideaal terechtkomen, als de politici er voor zorgen en niet de mens zelf. Hans-Joachim Maaz, specialist in neurologie en psychiatrie en psychotherapeut, zegt het duidelijk: “Ik ben verontwaardigd over de bittere en tragische ontwikkeling dat kinderen niet meer op een soortspecifieke manier kunnen opgroeien, dat de functie van het gezin als bron van stabiliteit wordt geofferd op het altaar van de economie en de ideologie en dat de huidige onderwijspraktijk kinderen belemmert in hun ontwikkeling en hen meer ziek maakt dan dat het hen helpt om vrije, gezonde, actieve en creatieve persoonlijkheden te worden. De kindertijd beslist over het vermogen om een innerlijke-zielende democratie te ontwikkelen, d.w.z. om stressvolle emotionele ervaringen – d.w.z. angsten, emotioneel en fysiek misbruik, emotionele beledigingen en verwondingen en gebrek aan liefde – te onderdrukken of om pijnlijk geleden ervaringen te herinneren, ze emotioneel te verwerken en zo te leren reguleren, zodat ze niet langer sociaal projectief worden overgedragen, aan de kaak gesteld en bestreden door degenen die er anders over denken (8). In mijn ogen, dat wil zeggen in die van de auteur van dit commentaar, zijn degenen die dit voor een samenleving vaststellen en voorschrijven gewelddadige criminelen en dus onderworpen aan de psychologie van gewelddadige criminelen.

Een kort verhaal over macht en machteloosheid

En juist om dit alles in stand te houden, om het zo mogelijk nog erger te maken, zijn er politieke praktijken uitgevonden. Je moet het hek groot en hoog houden, en wee iedereen die het aanraakt, ze zullen een klap krijgen waar ze moeilijk van kunnen herstellen. Alle powermannen zijn alleen geïnteresseerd in het verbeteren van het hek. Waar ze zich aan ons voor onttrekken is de wortel die ze voor ons gezicht houden zodat we in het hamsterwiel kunnen wegrennen en nooit meer stoppen met racen voor de rest van ons leven.

Zodat we voor hen stemmen, vertellen ze ons dat ze het hamsterwiel zullen afschaffen. In dit tempo begrijpen maar weinig van deze duurlopers dezelfde belofte die al honderden generaties lang wordt gedaan.

Helaas hebben we geen transgenerationeel bewustzijn, en dat is nu juist onze individuele blinde vlek, die we alleen kunnen overwinnen als we ons allemaal inenten tegen hun propaganda. Het heet verlichting. Maar de Verlichting mag zich niet beperken tot geostrategie en oorlogseconomie alleen. Het moet ook de sociaal-psychologische componenten omvatten, anders is alle verlichting nutteloos, deprimerend spul.

We moeten leren om er doorheen te kijken en de psychologische instrumenten ervan te doorzien. Maar ze maken hun mensen voortdurend nieuw door alle variaties van het verdeel- en heersspel over ons te gieten. Onthoud en verinnerlijkt dat het fascisme niet gebonden is aan rechts of links of waar dan ook, behalve in de machtsmens, die in werkelijkheid een volkomen machteloze man voor zichzelf is geworden.

De mens wil alleen macht als hij tot machteloosheid met zichzelf is gedwongen. Dan heeft hij een vervanger nodig voor de ontbrekende kracht voor zichzelf. En dat vindt hij in andere mensen die begeleiding nodig hebben omdat er zoveel mensen zijn die ook machteloos staan tegenover zichzelf. Voor het grootste deel zullen dit zijn bondgenoten zijn, zijn partij of groep, waarin mensen hetzelfde denken. Zolang de eigen onbevredigde behoefte de overhand heeft, maakt het niet uit in welke semantiek de ontbrekende behoefte wordt opgesloten en begrensd. De destructieve verankering van niet-levende natuurlijke behoeften wordt de motor van de aldus opgebouwde vervangende identiteit, de normopathie van de groep. Daarin spant men samen tegen elkaar en tegen de anderen. Het maakt niet uit wie of wat de anderen zijn. Het is belangrijk om de macht te behouden, zodat men zich niet langer machteloos voelt. Een vriendschaps-en-vriendschapsregeling bestendigt zichzelf, wat door niets meer tegengehouden kan worden. Deze regeling wordt alleen gegeven door de betrokkenheid van de hele samenleving die tot haar beschikking staat, waarmee het individu een band heeft en waaraan de respectieve vervangende acties worden gevormd en gebonden. Als hij of de groep zonder vijandelijke projectie komt te zitten, wordt hij opnieuw geprojecteerd, uitgevonden of geconstrueerd en geassocieerd als volledig waarheidsgetrouw. De vijand is dus een reden om het verwerven van macht onvoorwaardelijk en levenslang te legitimeren. Het innerlijke vijandelijke schema wordt aan iedereen of elke andere groep opgelegd, zodat de eigen waan niet blijft schudden aan het eigen wereldbeeld, zodat de eigen steeds harder wordende traumarepressie en vervangende actie kan blijven stabiliseren en optimaliseren. En wat in de eigen identiteit verankerd is, heeft een onfeilbare waarde, zoals we allemaal maar al te goed weten.

Vrede heeft een ander sociaal contract nodig

Het centrale idee van mijn non-combat principe is de eliminatie van geweld en niet van de vijand. Deze gedachte alleen al opende de deur naar de sociale psychologie, want de cruciale vraag is vandaag de dag: hoe elimineren we het ontluikende nieuwe politiek getinte fascisme dat in het algemeen ontluikt en niet alleen uiterst rechts. Door het herkennen van al het gedrag ten opzichte van het en het leren om het niet te laten opbloeien in onze samenleving. Niet een externe vijand die verslagen moet worden, maar zichzelf – het eigen ego – is de ware tegenstander op weg naar vrede in onze samenleving. Alleen de genezing van de eigen innerlijke woede kan de basis vormen voor een vreedzaam sociaal contract dat vrede met zichzelf en vrede met anderen garandeert, omdat de samenleving zich daarvoor heeft opengesteld, zich bewust is geworden van haar volle omvang en deze vorm van destructiviteit actief heeft overwonnen. Veel mensen kunnen hier niet in geloven, maar ik voel me net als Mahatma Gandhi, die zei dat ik geloof in geweldloosheid als de enige remedie.

Voor degenen die denken dat ik alle mensen wil behandelen en pas dan durf je een nieuwe utopie aan te durven, wil ik zeggen dat je het bij het verkeerde eind hebt. Ik wil dat alle mensen in hun macht komen en, indien mogelijk, hun leven op een gegronde manier vormgeven, want dan zou de menselijke vernieling eindigen en zou de vrede op aarde worden veiliggesteld. Deze mogelijkheid geldt voor mijn onderzoek en mijn werk rond het hele spectrum van de vrede. De stelregel van alle vrede is dus: Mijn groei bevordert uw groei – zonder uw groei blijf ik bedreigd! Dr. Michael Heilemann, psychotherapeut. Groeien betekent niet het vergaren van kennis, maar juist het groeien in ervaring en cognitie, wat leidt tot het volwassen worden van de eigen mensheid en het naar de maatschappij gedragen worden.

bronnen: 
(1) https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-in-den-usa-donald-trump-spielt-die-krise-weiter-herunter-a-2f237a37-d93d-474b-9418-6e86cc5ae762

(2) Bei 4:58 Minuten: https://www.youtube.com/watch?v=FMTFoB_AqtQ&t=429s

(3) https://www.sueddeutsche.de/politik/ramelow-thueringen-interview-1.4799229

(4) https://de.wikipedia.org/wiki/Fascis und https://de.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini

(5) https://de.wikipedia.org/wiki/Fascis#/media/Datei:Barack_Obama_adresses_to_Congress.jpg

(6) https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/trump-sotu-111~_v-modPremiumHalb.jpg

(7) https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-12-februar-2020-100.html

(8) https://kenfm.de/kenfm-tipp-initiative-kindheit-6-7/

(9) https://www.fr.de/politik/thueringen-ramelow-afd-landtags-vize-kaufmann-zr-13572340.html

(10) https://www.sueddeutsche.de/politik/ramelow-afd-thueringen-1.4834648

(11) Seite 11: https://de.scribd.com/doc/181542450/Das-Nichtkampf-Prinzip

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Foto bron: agsandroest / Shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Auch interessant...

Kommentare (0)

Hinterlassen Sie eine Antwort