Hallo Kanselier, weet u nog?

Een commentaar van Rüdiger Lenz.

Ik zweer dat ik mijn kracht zal inzetten voor het welzijn van het Duitse volk, de voordelen ervan zal vergroten, het kwaad ervan zal voorkomen, de basiswet en de wetten van de federatie zal handhaven en verdedigen, mijn plichten nauwgezet zal vervullen en iedereen recht zal doen wedervaren. Zo helpe mij God (1).

Kanselier, wat doet u met de basiswet, die ons moet beschermen tegen wat u er precies mee doet?

Allemaal bij elkaar te trekken (2)

Kanselier, u hebt in dit land zo’n enorme schade aangericht dat de meerderheid van de mensen in dit land dit als het beste crisismanagement beschouwt dat ze ooit in hun leven hebben meegemaakt. U hebt een sociaal-economisch-medische antidemocratische bom tot ontploffing gebracht en de meeste mensen zien alleen maar ballonnen en kleine traktaties waar de schokgolf woedend is. Een kabinetstuk dat in de geschiedenisboeken van deze Bondsrepubliek zo door u geschud zal worden als de meest succesvolle en meest bedrieglijke goocheltruc aller tijden. Een staatsgreep die begon met een leugen. Een viruspandemie zoals we die sinds mensenheugenis elk jaar van vele virussen en bacteriën krijgen – zonder ooit maatregelen te hebben genomen, zoals deze lockdown van alles wat ons menselijk maakt. Onze menselijke lichamen zijn gekoloniseerd door meer bacteriën en virussen dan dat we cellen in ons lichaam hebben. En als het je ooit iets kon schelen, verhongert elke vijf seconden een kind op deze planeet omdat de monsterlijke rijken je onder andere aansporen om er niets aan te doen. Ook de voedingsindustrie, de landbouw en vooral de chemische industrie veroorzaken meer doden in een jaar dan alle oorlogen in een jaar bij elkaar. Ook plegen meer mensen in een jaar zelfmoord dan alle soldaten elkaar en delen van de burgerbevolking in een jaar doden. En nu komt COVID-19, een coronavirus, dat een doodsefficiëntie heeft van 0,3 tot 0,4 procent en u overschrijft de Basiswet op zo’n manier dat we ons in een dictatuur van de regering bevinden (nog geen staatsdictatuur, nog niet!). Kanselier, dat u dit alles doet vanwege zo’n onschuldig virus om ons te beschermen, de andere 99,6 procent, kunt u dat vertellen aan iemand die zijn broek vastmaakt met een tang. Ik had nooit gedacht dat er zoveel waren, dat geef ik toe. We zitten in een gedragsexperiment dat beter zal werken dan je ooit had gedacht. We zijn rijp voor een nieuw totalitair idee. En ik denk dat ik weet welke je al hebt besloten. Maar daarover later meer.

Robert Koch’s graf en de overvolle intensive care units

De feiten en cijfers laten precies het tegenovergestelde zien van wat uw rapporteurs van de Rekenkamer vanuit het publiek onterecht melden. Euromomo.eu laat bijvoorbeeld zien dat het dodelijke virus COVID-19 in vrijwel alle Europese landen, waaronder Duitsland, al lang geleden is afgenomen. Maar u en het Robert Koch Instituut hebben voor juni 2020 een verdere mogelijke toename van het aantal gevallen voorspeld. Dat is geweldig! Als ik jou was, zou ik een hele mooie microfoon over het graf van Robert Koch monteren. Je zult geluiden horen en merken dat hij met hoge snelheid in zijn graf draait, bijna als een elektrische boormachine, zo snel. Dan zijn er nog de volledig overvolle ziekenhuizen in Duitsland, waarvan de intensive care-afdelingen volledig overbelast zijn. Maar als je kijkt naar de Duitse interdisciplinaire vereniging voor intensieve en noodgeneeskunde Divi.de (3), dan kun je snel de goocheltruc ontmaskeren waarmee je, beste kanselier, ons zo heerlijk wilt bedriegen, dan zal je kaken duidelijk vallen of de duizeligheid die je hebt georkestreerd, samen met alle toonaangevende media, voor je lammetjes. De meeste bedden op de intensive care in Duitsland zijn leeg. Dit is geen speculatie of een samenzweringstheorie. Het zijn feiten. Alleen al vanwege deze feiten heeft uw collega van Die Linke, premier Bodo Ramelow in Thüringen, bedden op de intensive care kunnen leveren voor onze Italiaanse vrienden.

Geen lijkschouwingen alsjeblieft, of nu toch?

Dan de volgende staatsgreep, Kanselier, die me vandaag bereikte van een dokter. Als je naar hem luistert, is het net als bij Dr. Wolfgang Wodarg. Men kan zijn eerlijkheid voelen, die u, Kanselier, volledig ontbeert. Daar leest Dr. Schiffman een brief voor van een professor, waarin hij uitlegt dat de mensen die op of met Corona zijn overleden, indien mogelijk geen autopsie op hen moeten worden uitgevoerd. Het zou normaal zijn, in het geval van een nieuwe viruspandemie, dat alles wat menselijkerwijs mogelijk is zou moeten worden gedaan om garanties voor de menselijke gezondheid te verkrijgen, en dat ieder individu zou moeten worden geautopieerd, ja, om een hoeveelheid gegevens en dus betrouwbare verklaringen te verkrijgen en om tegengiffen te kunnen leveren. Maar vooral omdat we absoluut zeker willen weten waaraan de patiënt echt is overleden. Dit heet wetenschappelijk werk, Kanselier. Maar deze keer doe je dat niet, of misschien is het beter om het helemaal niet te doen. Maar nu gaf een patholoog uit Hamburg er niet om. Hij heeft de hare en de RKI’s niet geaccepteerd, godzijdank, zou ik willen zeggen, hij heeft dat niet gedaan. Hij deed een autopsie, en sinds deze zijn weg vond naar de publieke media, bijvoorbeeld in het programma Markus Lanz op 9 april 2020 over ZDF (4 en 4b). En prompt kwam naar voren dat de aantallen besmette personen, die stierven met COVID-19, correct waren, maar niet overeenkwamen met degenen die stierven aan het virus. Heb je het verschil gemerkt tussen de woorden “op” en “met”? Het Robert Koch Instituut, de overheid en dus ook de gebruikelijke media hebben de statistieken hier gemanipuleerd ten gunste van de oversterfte, die van meet af aan niet overeenkwam met de officiële statistieken. Kanselier, welke doctrine wilde u ons meegeven? De verplichte vaccinatiedoctrine van de overeenkomstige farmaceutische industrie, die het vaccinatieserum in een mum van tijd wil produceren? Kanselier, het is prachtig dat alleen COVID-19 nu is opgenomen in de pandemische sterftecijfers, net alsof de patiënt aan COVID-19 is overleden. Ken je het verschil tussen de betekenissen van de woorden met en op? Uw volgelingen, ik kom later bij hen, zijn nog niet in staat om de twee woorden zo goed van elkaar te onderscheiden.

En opnieuw en opnieuw deze proefscenario’s

Kanselier. Ik ontving een e-mail van 26 maart over mijn dagelijkse dosis op KenFM, gepubliceerd op 25 maart (5), waarin een briefing van de Bondsregering, dat wil zeggen van u, voor de Duitse Bondsdag, een scenario registreerde dat bijna precies van toepassing is op wat we sinds maart 2020 in heel Europa meemaken: Verslag over de risicoanalyse in de civiele bescherming 2012 (6). Daar wordt een fictieve pandemie, veroorzaakt door het “Modi-SARS” virus, doorbroken en wordt precies uitgelegd wat er moet gebeuren, landelijk. Er staat onder: Status 10.12.2012. Iets meer dan zeven jaar geleden kon men zich dus voorbereiden op wat de hele Bondsregering van Duitsland van december 2019 tot februari 2020 nog “Wij hebben alles onder controle, wat er in Wuhan is gebeurd! Er zal ons niets overkomen! Beste burgers, blijf doen wat je hebt gedaan!

Zulke slogans kwamen van u persoonlijk, Kanselier, en van uw Minister van Volksgezondheid. Ik kreeg het advies over deze risicoanalyse van een senior arts in een kliniek die zich er volledig van bewust is dat de hele COVID 19-pandemie een volledig overdreven paniekzaaierij is voor de bevolking. Veel artsen in Duitsland denken zo en zien door wat je probeert te doen met je aandringen op het doodsvirus. Je brengt de hele samenleving in permanente angst en paniek. Angst is een zeer belangrijk politiek middel om grote massa’s klaar te stomen voor iets wat ze nooit zouden doen zonder deze angst of voor iets wat ze nooit vrij zouden beslissen zonder de enorme angst. Grote angst werkt als een grote blokkade, die dan klaar is om kleine elementen van vrijheid te herkennen als de grote vrijheid. Omdat permanente angst door onze hersenen wordt geherstructureerd tot een oplossing van de situatie, verdampt met de hoogste prioriteit in het gedrag dat ervoor vrijkomt en omgezet in een oplossingsstrategie. Met andere woorden, kanselier, is het doodsvirus slechts een Trojaans paard voor heel andere oplossingen voor problemen, die u ons smakelijk probeert te maken, omdat u heel goed weet dat de uitgehongerde man alles zal eten wat hem wordt aangeboden?

Probeert u het systeem te redden, het te kanaliseren naar waar de redding van het systeem ligt door middel van onze bereidheid om de angst te bevrijden, door middel van gevangenisstraf, waaraan de grote massa’s vrijwillig deelnemen omdat ze geloven dat de duivel achter hen aanzit en hen wil verkwanselen? Gaat u ons binnenkort de oplossing presenteren in de vorm van een andere staat? Is dat niet precies wat je helpt om te ensceneren? En wat heeft zo’n regering nodig om de uitbreiding van zo’n angstaanjagende regering te vormen? Dat klopt, Kanselier, je hebt vermenigvuldigingsfactoren nodig, om zo te zeggen blokhoofden, die de angststijfheid van de massa’s verharden. En dat is niet de politie, nee! Het zijn vrijwilligers die zoveel mogelijk mensen aan de kaak stellen of beschuldigen, die hun tegengif tegen dit angstdecreet, dat vrijheid wordt genoemd, innemen. Het is niet de avondklok die het doel is van de virusremming. Dat is wat de eenvoudige massa’s, die constant naar de TV kijken, denken. De avondklok verhardt en verhoogt het angstpotentieel van mensen en dat heb je nodig om het systeem te redden en de massa’s te laten geloven dat ze het op die manier wilden, omdat de dingen niet kunnen doorgaan zoals ze nu zijn. Waarom niet? En dus wordt de hele bevolking al verduisterd door uw hofrapporteurs met een “dit virus-veranderde-allemaal-en-was-het-was-je-nooit-wordt-geregistreerd-frame”, zodat de mensen instemmen met uw plan, want, het kan niet zijn wat niet mag zijn.

Als een samenleving echter niet wil gaan waar staatsregeringen willen dat hun mensen gaan, dan zet je de onvrijwilligheid van individuen enorm onder druk. En hoe doe je dat, Kanselier? Nou ja, met een druk van conformiteit, die het kuddedier van de Sapiens niet kan ontsnappen in zijn grote massa. Kanselier, op hoeveel slagvelden, uh, locaties mogen de Duitse strijdkrachten doden? En hoeveel mensen werden gedood dankzij hun Bundeswehr tijdens hun ambtstermijn? Ik veronderstel dat er aanzienlijk meer waren dan er in dit land in tien jaar tijd niet eens zouden sterven van (niet met) COVID-19. Men zou daar kunnen vaccineren door het meest moorddadige project ooit vrijwillig te verlaten. En ik word verondersteld te geloven dat het je iets kan schelen wie er ook sterft? Ik zou je niet geloven als je me goedemorgen wenste. Ik zou kijken of het avond was. Ik koop je nieuw gevonden humanisme niet, en ik merk dat veel mensen dat ook niet doen.

Als dat het geval is, kanselier, als onafhankelijke journalisten dit alles ooit kunnen achterhalen en bewijzen, dan wordt u beschuldigd van hoogverraad. Bent u zich hiervan bewust, of denkt u dat het nieuwe systeem toch al bestaat en dat niemand u in het nieuwe systeem kan beschuldigen omdat de oude wetten niet meer van toepassing zijn. Als u zich niet vergist, Kanselier. Maar laten we het nu eens hebben over je vrijwillige helpers.

Van hangers-on en block obers

Laten we ons nu richten op uw pronkstuk, Kanselier, uw volgelingen, in de volksmond ook wel fans of volgelingen genoemd, maar ook plaatsvervangende agenten. Dit zijn allen die nu ironisch genoeg de theorie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die van u, professor Drosten en uw gezondheidslobby-minister Spahn verdedigen en ervoor zorgen dat niemand zich aan de instructies kan onttrekken. Sommigen van hen oefenen ook als een- tot driesterren blokwachters in hun kwalificatie van waarden. Je hebt ze in paniek gebracht, een hoge mate van angst. Wie het nu niet per se eens is met zijn instructies, wordt door hem weggespoeld als samenzweerder, als onderdeel van een rechtse besmettingsketen (7), meer recentelijk ook als idealistische terrorist (7b), of als transversale frontoperator.

Men is trouw aan de lijn, onversaagd, luistert naar wat van boven komt, aanvaardt elke bestelling als goed en slim bedacht, toont de ander, indien nodig, onmiddellijk aan de politie als hij of zij zichzelf toestaat om te doen wat nu als illegaal wordt beschouwd, twijfelt nergens aan, kijkt bijna elk uur naar de TV, zapt door alle kanalen, om uiteindelijk weer een beetje van zichzelf te voelen in diepe angst. Daarna kan het individu verslaafd raken, zo sterk zijn de elementen en cocktails die worden gestimuleerd in de hersenen, dan in het bloed in Sturm und Drang, strevend naar ontwikkeling. Vandaag de dag is elke volgeling bijna een blokleider. Elke andere mening, hoe onbekend en onverkend die ook voor zichzelf is, is een denkvirus, een knobbelbacil (7c), die met doorslaggevende ernst moet worden neergezet. Want dan voelt men weer het goede en de loyaliteit aan de overheid als een prettig en ontspannen gevoel. De gehoorzaamheid aan het goede, aan de aangepaste normopaat, onderdrukt het gevoel in het eigen huis rond te dwalen op een manier die niet door anderen wordt bepaald, en geeft positieve gevoelens, omdat de eigen conformiteit als belangrijk en sociaal correct wordt geconstrueerd. En in ruil daarvoor doet de volgeling nu alles wat hem als een goede daad werd aangeboden, zelfs vaak besteld. Elke regelovertreder rapporteert, zeggen ze opnieuw, het is genoeg voor de journalist die zich gelukkig voelt in kleverige nabijheid, wanneer een professor zijn bril uitdoet, wanneer Seliger een donker pak met een donker overhemd presenteert, om krachtiger te kunnen praten. Zoiets werkt helemaal niet, dan is de hele brief die wordt voorgelezen een aanval op de hele linkse rede – of deze professor nu het juiste zegt of niet, het werkt helemaal niet meer, pfui Teufel, wat een arrogante fop. Hij wordt tot leek verklaard, hoewel hij de hoogste reputatie heeft, omdat mensen hem uitlachen en niet weten wat de Thaise cultuur is. Omdat de professor beïnvloed is door de Thaise cultuur. Een culturele racist, deze journalist? Ik ben wakker geworden! Hij moet aan de linkerkant zitten, hoe kan hij een culturele racist zijn? Volgelingen kunnen ook jong en naïef zijn, ja, ja, ze kunnen, maar gleed uit aan de rechterkant? Nee, dat zal nooit a priori werken met zulke denkers die alles goed kunnen denken.

75 jaar lang was er vrede genoeg in de Duitse geesten, maar nu is de banaliteit van het kwaad (7) eindelijk weer in de publieke belangstelling gekomen, de identificatie van de identiteitloze. En ze zijn al ruim twintig jaar intensief en anders voorbereid op wat er vandaag de dag gebeurt. Vooral op het gebied van “generation head down”. Deze generatie is opgegroeid zonder een firewall in haar hersenen te hebben ontwikkeld. De blokwachters en de volgelingen zullen zich zeker laten horen zodra iemand vrijuit hoest, ongemerkt naar buiten gaat, of iemand ziet die niet solidair is met een gezichtsmasker. Als ik een duivelse superrijken, Kanselier, zou ik denken zoals de Engelse koning in de film Braveheart, die tegen zijn zoon zei: “Iedereen die zelfs maar naar je kijkt, voelt zich meteen gedwongen om het hele Engelse koninkrijk over te nemen.” Dat zou kunnen gelden voor “Generation Head Down”. Kans maakt dieven en hoogverraad. Vrije wil, om eindelijk weer opgesloten te worden! Een plicht tot ongehoorzaamheid – dit roept alle volgelingen van het toneel op om te strijden tegen degenen die vrij denken en principieel vrij willen zijn.

Het antwoord op propaganda is een inenting door middel van verlichting en bewustwording van wat ons door de huidige onderwijssystemen in onze hersenen is geforceerd. Het antwoord hierop is een bevrijding van al deze maatregelen die ons geconditioneerd hebben om bevelhebbers te zijn in de richting van een bewustzijn dat in staat wordt en blijft om het speciale spirituele afval dat ons kan besmetten als een virus te scheiden, ons vervolgens van buitenaf te controleren en ons achter te laten in het geloof dat we alles doen als zelfbepaalde wezens die alles vrijelijk hebben besloten. Hannah Arendt schreef hiervoor ware meesterwerken. Deze hebben geen zin als de kennis erover niet in een generatie beschikbaar is. Zeker, er zijn uitzonderingen, maar ze bevestigen alleen de regel dat nooit eerder een macht het zo gemakkelijk had als vandaag de dag om te staken en alles te nemen wat met bloed en leven door moedige generaties is gewonnen. Democratie, vrijheid en het recht om in het openbaar te zeggen wat men denkt zijn geen geschenken van politici en machthebbers. Het zijn uitingen van wilskracht en moeten door de samenleving met eeuwige waakzaamheid worden bekeken.

Farmaceutische industrie Experimenten

Voor deze volgelingen is er zelfs een compressor geïnstalleerd, die de volgelingen nog niet hebben opgestart. Het zal worden geactiveerd wanneer het hypnosegevoel dat door de pandemie wordt veroorzaakt en de paniek diep in de jungle van hun eigen leven is doorgedrongen via financiële, economische en werkloosheidscrises. Dan verandert de paniek in wat ik negatieve agressiviteit (8) noem, zoals we dat in Duitsland nog nooit hebben meegemaakt. Kanselier Merkel krijgt dan nog een prijs voor al haar sensationeel goede crisismanagement en haar Minister van Volksgezondheid, Spahn, zal mogelijk op een jubelende manier door de CDU Federale Assemblee de titel van Kanselier toegekend krijgen. Dan is het eindelijk zover! Dan zal elke Duitse burger het onderwerp zijn van experimenten door de farmaceutische industrie, toekomstige WHO-plannen, gecontroleerd door de artsen die zich hebben toegelegd op smerige lucratieve en niet op het gezond houden van hun patiënten. Een gouden eeuw voor alle superindustrieën die eigenaar zijn van de voedsel- en farmaceutische voorraden. Dit zijn vaak dezelfde aandeelhouders, zoals in de media-industrie in verband met de machinebouw, ook wel bekend als de militaire industrie. En dan is het eindelijk voorbij: Wie beslist wat je eet, wie beslist wat je lichaam en geest kunnen missen. En degene die dat bepaalt, bepaalt op zijn beurt de medicatie van bijna iedereen wiens vitale krachten afnemen door een gebrek aan vitale stoffen. Jij houdt ze dom, ik hou ze arm, dan wordt het uitgebreid tot dit: Jij houdt ze verdoofd, ik hou ze gehoorzaam en vertraag hun dood ver weg. Zo verdienen we de kost, dom en dom. De meerderheid van de onwetende, blockmasters en hangers-on applaudisseren voor hun slagermeesters.

Socialisme als overlevingsstrategie van de financiële adel

Nu ontbreekt alleen nog een strategie om de door angst geteisterde massa’s in een democratie niet te laten inzien dat ze in iets heel anders worden opgevoed. En welk helder idee heeft u, beste kanselier, nog in uw net van ideeën voor de toekomst? Nou? Precies!

Niemand is van plan het socialisme te installeren, zeker u niet, mevrouw de bondskanselier, dus: vive la sociale – viva el socialismo.

Dit is de matrix van uw onderbewustzijn, uw innerlijke dirigent, wiens symfonie van het lot al lang geleden is uitgevoerd als een partituur in het derde deel, de Panic Scherzo, door de derderangsleden van de Berlijnse regering en de plaatsvervangers op de reservebank in de links-groene hoek van de repetitiezaal, ook wel bekend als de Reichstag. Want alleen onder het socialisme kan men alles overleven wat, dankzij u, nu ten grondslag ligt aan onze toekomst in termen van effectiviteit en efficiëntie. Of een democratie de vernietiging op zo’n grote schaal kan overleven dat u met de COVID 19-pandemie bent begonnen, is zeer de vraag.

De enige bezem die het allemaal ongedeerd zal overleven is de bezem van het socialisme, ook al willen de verbaasde massa’s het in eerste instantie op de een of andere manier als volslagen krankzinnig zien. Alle problemen, met name die van de financiële en arbeidseconomie, lijken als bij toverslag te zijn weggevaagd. Misschien is iedereen dan wel blij met een onvoorwaardelijk basisinkomen en denkt men dan wat een superdemocraat de grote kanselier is! De sociaal-psychologische schade kan ook snel worden omgezet in een nationaal voorbereid blokkadesysteem (correctiv, Antonio Amadeu Foundation, nepjournaal, samenzwering, juridische en AfD-verwijdering van alle andersdenkenden etc.), d.w.z. een echt Stasi 2.0-systeem. Ook hier zal de zachte massa denken wat een waarachtige superkanselier Dr. Merkel is! De eenvoudige massa’s zijn hierin sinds 9/11 getraind en weten nu veel beter hoe ze de veel te verlichte vrije geesten gemuilkorfd kunnen houden en als sociaal verbannen fascisten volledig uit de buurt van het sociale discours kunnen blijven. De saaie massa’s zijn nu getrouwd met hun kwelgeest, de regering, net zoals het gebeurt met de vrouwen die al jaren worden lastiggevallen, die met hun verkrachters trouwen en hen met alles beschermen als een rechtbank hen van hun brute daden beschuldigt. Dit is allemaal bekend en heet het Stockholm syndroom. Maar ik ga liever niet te ver en laat de paarden schrikken. We zullen dit binnenkort allemaal zelf kunnen ervaren door uw vriendelijkheid en wijsheid, waarmee ik niet wil zeggen dat we dit alles direct zullen ervaren nadat de pandemie is opgelost. Dat is niet wat ik bedoel. De hoeksteen is nog niet gelegd, niet met deze neppe pandemie.

Deze hele eeuw is gewijd aan de transformatie naar een systeem dat stabiel is in termen van concurrentie, dat zich staande houdt tegen de superioriteit van China en niet toegeeft. In ieder geval is een democratie te traag, te lethargisch en kost het miljarden dollars om zijn hemelbed voortdurend te renoveren. Weg ermee! Soldaten zijn pionnen in het wereldschaakspel en volgelingen zijn de vrouw van hun eigen angst. Volgelingen zijn degenen die zichzelf moeten zien als gered door jou. Want in hun gebrek aan vrijheid zien zij uw veiligheid als een overlevingsgarantie en verwerken zij dit alles als hun individuele overlevingsplan, waarin zij u allen oneindig dankbaar zijn, Kanselier, omdat u hen blijft garanderen en in staat hebt gesteld om te overleven.

In die zin, mevrouw de bondskanselier, is wat ooit tegen u en uw partij werd geadviseerd, voor u uitgekomen: Er is slechts één legitiem standpunt. En dat is die van de wetenschap. Wat Greta, Rezo en maiLap niet hebben bereikt, kan alleen de wetenschappen doen, want alleen zij zijn de troon der waarheid, u, Kanselier, u kunt het. Alleen is het niet de mening van de wetenschap, maar van degenen die het grote geld ruiken aan de hand van wetenschappelijke stellingen. Kanselier, wat is er eigenlijk gebeurd met de klimaatverandering? Is het weg? Angst voor klimaatverandering maakt plaats voor angst en paniek over Corona. Laten we eens kijken wat de volgende drijfveer is voor de angst van de massa’s, wat voor angst en paniekzaaiers er door dit land en Europa heen mogen zweven. Wat de discussie over antropogeen veroorzaakte CO2 in het debat over klimaatveranderingsschuld is, is de overmatige mortaliteitscijfers in het COVID-19 dodelijke-virusdebat. Wie deze neppe statistiek aan het volk brengt en het volk de totale regel laat verkondigen, dan is de zaak geregeld. Zodat de doodsoorzaak niet een sterfgeval op of met Corona is, maar het maakt niet uit waaraan een persoon is gestorven. Zodra een coronavirus in de overledene wordt gedetecteerd door middel van een twijfelachtige test, is de persoon aan dit virus overleden en wordt het in de statistieken opgenomen als een coronadood persoon.

Dit heeft de nasmaak dat slechts één ding wordt gemeten door overheidskringen en het Robert Koch Instituut: zoveel mogelijk coronadoden. De gegevens worden dus misbruikt, bewust verkeerd geïnterpreteerd om er iets anders mee te bereiken. Een doodsvirus moet in de hersenen van de massa’s worden gedreven, wat dan als een denkbeeldig virus het Trojaanse paard is, d.w.z. wat echt aangeprezen wordt als de oplossing voor de hele zaak met de hele nep-pandemie paniekindustrie via de achterdeur. En dan, als bijwerking, is er de verplichte vaccinatie. Indien mogelijk elk jaar en zoveel mogelijk vaccinaties per patiënt.

Mensen, dat is wat het is als oneindige economische groei als een axioma op een eindig gebied wordt geplaatst en niemand het in twijfel mag trekken. Als iemand dat doet, dan is hij uitgesloten. En om te voorkomen dat dit onhandige overheidsfascisme de aandacht trekt, is er continu gratis titty entertainment, via verplichte GEZ-kosten. Heb ik het al gezegd? Horrorfilmfans en thrillerfans, waarvan het aantal enorm is, vinden het heerlijk als de paniek komt en ze zichzelf mogen voelen, in voortdurende angst. Dat is de enige reden waarom zulke films in de massa bestaan. Want in werkelijkheid zou menigeen in zijn broek schijten.

De slachtoffers van de pandemie zijn zich niet bewust van de gevolgen.

De gemiddelde leeftijd van overlijden (mediaanleeftijd) voor COVID-19 varieert van 80,5 jaar tot 83,5 jaar, afhankelijk van het land, met een gemiddelde van 82 jaar (9). De gemiddelde levensverwachting in Duitsland is 80,64 jaar (10). In Italië waren er tot 17 maart 2020 vijf mensen die op of met corona stierven tussen 31 en 39 jaar. 10 procent van de overledenen was ouder dan 90 jaar en bijna 85 procent was ouder dan 70 jaar. Wie jonger is dan 30 jaar behoort op geen enkele manier tot de risicogroep van het pandemievirus COVID-19, maar schreeuwt het vaakst op het internet in de respectievelijke nieuwsgroepen en op de verschillende en talrijke YouTube-kanalen, omdat de media-instellingen van het publiek onrechtvaardig voortdurend gebruik maken van angst en paniekzaaierij om hen onder constant info-vacuüm te houden.

Ze hebben het helemaal mis en zijn eenzijdig bang. Men zou ook de angst van de jongeren steeds weer kunnen wegnemen bij alle paniekzaaierij van de televisiestations door hen uit te leggen hoe de doodsstatistieken er uitzien en dat hun leeftijdsgroep een verdwijnend klein deel van de ernst van de ziekte uitmaakt. Maar dit wordt opzettelijk onderdrukt. Ze worden verondersteld in paniek te raken, zodat ze volgelingen worden van een agenda die niemand op dit moment echt doorziet. Op deze manier wordt de leeftijdsgroep die het meest vatbaar is voor propaganda misbruikt. Maar dit misbruik wordt niet eens opgemerkt door de slachtoffers van het misbruik. Hoe ook, wanneer in de meeste gevallen het brein van degenen die misbruikt worden een overlevingsstrategie vormt, waardoor anderen in objecten worden veranderd en dus ook in projectieschermen van hun onvermogen om frustratie en angst om te zetten in positieve energieën. De acteurs in deze paniekzaaierij weten dat heel goed. Want de angst en de paniek is gericht op degenen die het spel doorzien. Verdeel en verover.

De macht wordt nooit verdeeld of vernietigd

Alles wat mensen in de afgrond van de geschiedenis lieten vallen, begon op deze manier. Elk geweldig idee begint met de kleinste stap. Ooit stond een mens op dat exacte kruispunt, hij deed wat hem gezegd werd. Maar deze keer is het anders, want bijna alle volkeren willen geen nieuwe dictatuur of totaliteit, waardoor ze hun vrijheden zullen moeten verliezen en nog dichter bij het behoud van het systeem zullen moeten komen om te overleven. Als we nu onze vrijheid verliezen, zal die in deze eeuw zeker niet vanzelf worden hersteld. De technische middelen zijn gewoonweg te gigantisch voor bewegingen om ze te overwinnen. En de macht die hun bouwers hebben verworven is veel te verleidelijk voor hen om deze vrijwillig terug te geven of te vernietigen. De geschiedenis toont aan dat 99 procent van het vermogen wordt vergroot, maar niet verkleind, vernietigd of verdeeld over iedereen. Met andere woorden, wat begon als klassenstrijdstrategie in 1867 met het eerste deel van Karl Marx over kapitaal wordt gewonnen door de Soros, de Buffetten en de Poorten van deze eeuw. En dit met de hulp van hen die niets heiliger wensen dan zelf de klassenstrijd te moeten winnen, de marxisten, de linksen, de socialisten en de communisten. De klassenstrijd heeft het helemaal verknald, maar is dolgelukkig dat de voorzitster, Dr. Angela Merkel, een hart heeft voor het socialisme. Maar misschien verwarmt het einde van dit artikel toch je hart. Het is een liedje van Georg Danzer, Die Freiheit. Luister heel goed naar wat hij ons probeerde te vertellen (11).

Merk je iets op? Het zijn altijd dezelfde omroepen, altijd dezelfde gedrukte media, altijd dezelfde experts, altijd dezelfde “charitatieve stichtingen”, altijd dezelfde beroemdheden die zich opstellen, altijd dezelfde Wikipedia-auteurs. Het geopolitieke en trans-Atlantische establishment heeft al lang gesloten netwerken en structuren opgebouwd die in werking treden wanneer iemand van zijn koers afwijkt. Vermoedelijk zijn ze allemaal van de goeden en tonen ze hun houding. In werkelijkheid zijn ze ijskoude, fascistoïde macht Darwinisten die alleen geïnteresseerd zijn in het behoud van macht, geld en persoonlijke privileges. En het is niet alleen dat “we” het oneens zijn met hen. Ze weten dat we “hun systeem” willen vernietigen en daarom zijn ze bang. Het is hun naakte angst.

Punt van orde.

In deze tekst heb ik mijn proefschrift opgesteld over de zin van deze corona-pandemie, die ik heb verspreid voor een heimelijk plan om een staatsagenda voor het socialisme in Duitsland op te stellen, waarschijnlijk van alle staten die gebonden zijn aan de Amerikaanse dollar als het leidende valutasysteem, dat in deze eeuw zal worden gerealiseerd. Ik zou dolblij zijn als mijn scriptie volslagen onzin zou blijken te zijn, maar ik geloof nu, net als vorig jaar, dat veel democratische staten en statenbonden dichter bij het socialisme zullen komen om op de lange termijn niet in een tweederangsstaat te vervallen. China maakt van ons concurrentiemodel een model dat werkt als een time-lapse economie. De democratie vertraagt het tempo in de richting van het Chinese model en ik denk dat onze politici gewoonweg te dom zijn en nog steeds vastzitten in de oude manier van denken, in het naoorlogse denken, om gewoon met een compleet nieuw model te komen en het dan samen te vertrouwen. De redenen hiervoor kan ik hier niet meer in detail en verder uitleggen, omdat ze een boekvorm zouden vormen. Als dit echt het geval is, dan hebben we vandaag te maken met een staatsgreep waarbij niet alleen de kanselier, maar de hele regering van deze republiek verraad zou plegen.

Nu, als je wilt, kun je me beschuldigen van het niet schrijven van zo’n giswerk en zeker niet publiceren. Aan degenen die dit standpunt innemen, wil ik vragen of zij dit ook hebben geleerd als een les van het nazi-rijk, dat men alleen zijn bedenkingen hoeft te uiten wanneer het bewijs, dat wil zeggen het regime, zich zo laat zien. Nou, tegen die tijd zal het te laat zijn, want tegen die tijd zal het verraad de zak hebben gesloten en zullen we allemaal niet meer uit de zak kunnen komen. In tijden als deze hoeft de journalistiek het bewijs niet te leveren, want dat hadden ze met Hitler ook niet kunnen doen.

Wij hier in Duitsland hebben een andere verhouding tot dergelijke voorwaarden, uit de plicht om een nooit meer te maken ook een nooit meer te maken. Wachten en thee drinken en dan wachten op fundamenteel bewijs heeft ertoe bijgedragen dat Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog in een begraafplaats is veranderd. De overheid heeft immers het verbod op assemblage opgeheven en er een strafbaar feit van gemaakt, vanwege een virus waaraan maar liefst 0,1 tot 0,4 procent dreigt te overlijden (12). Een doodsvirus ziet er anders uit. Dit is zeer onwetenschappelijk en we hebben allemaal de plicht om ons te verzetten wanneer de volgorde van de basiswet wordt opgeheven. Zelfs preventieve journalistiek!

En hier hoeven we de feiten niet alleen onder ogen te zien wanneer de uitweg volledig geblokkeerd is en onomkeerbare feiten ons een nieuwe wereld geven. Mensen, het moet eindelijk stoppen dat anderen ons vertellen hoe we moeten leven. We worden bedrogen, belogen, bedrogen en mogen zelfs onze kinderen naar hun oorlogen sturen. Neem deze shit niet meer. Gehoorzaam of volg het gezag niet. Volg je leven, leef je leven, leef jezelf en laat je niet in de boeien slaan, noch je lichaam, noch je geest, en zeker niet die ene.

Bronnen:

(1) https://www.youtube.com/watch?v=ygDoiJICtj0

(2) https://kenfm.de/tagesdosis-11-3-2020-ich-sag-euch-der-faschismus-kommt-wieder/

(3) https://www.divi.de/register/intensivregister

(4) https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-9-april-2020-100.html

(4b) https://www.youtube.com/watch?v=NnjqVMQH4GI&t=1s

(5) https://kenfm.de/das-schlimmste-virus-der-sapiens/

(6) https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf

(7) https://taz.de/Corona-Verschwoererinnen-demonstrieren/!5677960/

(7b) https://www.youtube.com/watch?v=Vrk03SipXhI

(7c) https://www.youtube.com/watch?v=GYZKsUNijQE

(7d) https://www.youtube.com/watch?v=d7AnpetmA0c

(8) https://www.booklooker.de/Bücher/Angebote/titel=Die+Fratze+der+gewalt

(9) https://www.rubikon.news/artikel/totaler-krieg-gegen-das-virus

(10)https://www.google.de/search?sxsrf=ALeKk01WUJn99WdN6owvtPkghfr_vZpq4A%3A1585951211297&source=hp&ei=67GHXvj8D-Kqggelq5aIAw&q=durchschnittliche+Lebenserwartung+deutschland&oq=durchschnittliche+Lebenserwartung+deutschland&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQgwEyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECdKNQgXEjEwZzE1MGcxNDdnMTQ5ZzE0M2cxNDBnMTQ2ZzE0NGcxNDJnMTc1ZzE1MGcxNDFnMTQzSh4IGBIaMGcxZzFnMWcxZzFnMWcxZzFnMWc1ZzVnMjZQ7gpY0mdgzWloAXAAeACAAa0BiAH9MZIBBDAuNDWYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi4ntDUoM3oAhVileAKHaWVBTEQ4dUDCAw&uact=5

(11) https://www.youtube.com/watch?v=159PK6yVvbo

(12) https://www.youtube.com/watch?v=BxkmQnaXDeY

+++

Met dank aan de auteur voor de publicatie van het artikel.

+++

Beeldbron: Halawi / shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Steun KenFM nu: https://www.patreon.com/KenFMde

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Auch interessant...

Kommentare (0)

Hinterlassen Sie eine Antwort