Bernie Sanders moet voorkomen worden!

Een commentaar van Rainer Rupp.

Al na de eerste rondes in de competitie van de presidentskandidaten van de “Democratische Partij” staat de Amerikaanse senator Bernie Sanders aan de leiding. Inmiddels hebben alle andere concurrenten het opgegeven of liggen ze, volgens bijna dagelijkse peilingen, ver achter op de 78-jarige Sanders. De kandidaat van de Democratische Partij, voormalig Barack Obama Vice President Joe Biden, loopt daarentegen hopeloos achter wat betreft de gunst van de kiezers en de ontvangst van de verkiezingsbijdragen.

Ook de kansen van Piet Buttigieg, duidelijk de lieveling van Amerika’s rijkste mannen en vrouwen, zien er allesbehalve veelbelovend uit. Volgens het financiële tijdschrift Forbes (1) steunen niet minder dan veertig van Amerika’s rijkste miljardairs Buttigieg, die tot voor kort burgemeester was van South Bend, een even onbekende stad in de staat Indiana City. Buttigieg krijgt vooral sterke steun van de felle Amerikaanse zionist Seth Klarman, die als oprichter van diverse hedgefondsen zijn vele miljarden heeft verdiend met financiële speculatie.

Volgens onderzoeksjournalist Max Blumenthal worden de zogenaamde “Israëlische kolonisten” in de bezette gebieden van Palestina, die niets anders zijn dan gewetenloze landrovers, al jaren bijna overspoeld met hulpgeld (2) door Klarman. Thuis in de VS staat Klarman ook bekend als een van de grootste donoren van de CIA Memorial Foundation.

Klarman is ook de eigenaar van de radicale rechtse Israëlische krant “Times of Israel”, die ooit een oproep tot Palestijnse genocide publiceerde. Het opinie-artikel van Yochanan Gordon, getiteld “When Genocide is Permissible”, is later van de website van de krant verwijderd vanwege de vele protesten.

De onuitsprekelijke roep om genocide is echter te lezen via deze link (3) op de website van “Mondoweiss”, die wordt gerund door een bekende Joods-Amerikaanse criticus van de zionisten. De lezing is vooral aan te bevelen aan iedereen die bij de geringste kritiek op de Israëlische regering en haar beleid van onderdrukking en landroof onmiddellijk “antisemitisme” uitroept. Want deze genocide oproep in de “Times of Israel” geeft een inzicht in de moorddadige racistische mentaliteit van deze meesterbreinen die in Israël welig tiert.

Hoe miljardair Klarman en Co. hun onervaren en dus bijzonder flexibele presidentskandidaat Buttigieg met alle middelen aan de macht willen brengen, is al gebleken bij de allereerste voorverkiezing van de Democratische Partij in de Amerikaanse staat Iowa. We herinneren ons dat het Duitse nieuws meldde dat zelfs 12 uur na het einde van de stemming in Iowa de resultaten nog steeds niet bekend waren. De vertraging bij het tellen van de stemmen was het gevolg van een defecte software van een nieuwe geautomatiseerde kiezersapplicatie, die was ontwikkeld door een bedrijf met de juiste naam “Shadow Inc” (Schatten GmbH).

Deze vertraging heeft Senator Bernie Sanders, die – zoals later bleek – de winnaar was van de eerste ronde van de Democratische presidentiële voorverkiezing, er met succes van weerhouden zijn overwinningstoespraak te houden, die – zoals in dergelijke gevallen gebruikelijk is – op prime time naar alle staten van de VS zou zijn uitgezonden. In plaats daarvan riep Buttigieg – onbesuisd en ten onrechte – zichzelf des te brutaler uit tot winnaar.

Interessant is dat later bleek dat de “Shadow Inc.”, die de naar verluidt “gebrekkige” software had geleverd aan het verkiezingscomité van de Democratische Partij, behoorde tot de hedge fund miljardair Seth Klarman. En de uitvoerende posities van “Shadow Inc.” werden allemaal gevuld met voormalige werknemers van de verkiezingscampagnes van Hillary Clinton en Barack Obama.

In tegenstelling tot de Republikeinse Partij is er aan de basis van de Democratische Partij een vloedgolf geweest met betrekking tot haar eerdere onvoorwaardelijke steun voor het schandelijke oorlogs- en bezettingsbeleid van Israël, waardoor het voor de Klarman-achtige zionistische Amerikaanse miljardairs moeilijker zal worden om pro-Israëlische kandidaat Buttigieg president te worden.

In het verleden heeft de 37-jarige burgemeester Buttigieg Israël altijd beschreven als een rolmodel voor de VS bij de aanpak van veiligheidsproblemen. Hij heeft de Israëlische bezettingspolitiek niet de schuld gegeven van het lijden van de Palestijnen, maar altijd alleen de Palestijnse verzetsbeweging Hamas. Hij heeft de kritiek op of de veroordeling van Israël door progressieve leden van het Congres nadrukkelijk van de hand gewezen. Het gevolg is dat de vestiging van de Democratische Partij van meet af aan positief heeft gereageerd op Buttigieg als de drager van de hoop en de rijzende ster van de partij. Zijn sterke pro-Israëlische opvattingen hebben hem echter in conflict gebracht met de steeds meer pro-Palestijnse linkerflank in zijn eigen partij.

Door de druk van het volk hebben de “Israëlische eerste” kandidaten deze keer echter weinig kans bij de democratische kiezers.

Anti-zionistische maar door joden geleide groeperingen die dicht bij de Democratische Partij staan of er deel van uitmaken, zijn er de afgelopen jaren in geslaagd om als verdedigers van de mensenrechten van de Palestijnen voldoende publieke druk op te bouwen dat dit jaar bijna alle democratische presidentskandidaten de uitnodiging voor de grote AIPAC-conferentie niet zullen accepteren. In het verleden was het een absolute must voor elke kandidaat om zich op de conferentie van de zionistische lobby van de “American-Israeli Public Affairs Committee” (AIPAC) te verbinden tot onvoorwaardelijke steun aan de schurkenstaat Israël. De organisatie met meer dan 100.000 leden wordt beschouwd als de meest invloedrijke pro-Israëlische lobbygroep in de VS, en het is altijd belangrijk geweest om AIPAC niet tegen te werken in de verkiezingscampagne. Maar het tij lijkt te zijn gekeerd.

Organisaties als MoveOn, Indivisible, de “Working Families Party” en “IfNotNow” hebben met hun gezamenlijke campagne “Not to AIPAC” zelfs de zeer pro-zionistische kandidaat Buttigieg ervan overtuigd dat het deze keer beter is voor verkiezingskansen om niet naar AIPAC te gaan.

“Dit is een keerpunt en een grote overwinning op de hypocrisie die AIPAC al decennia lang legitimeert,” zei IfNotNow mede-oprichter Dani Moscovitch (4). “Zelfs gematigde leden van de Democratische Partij weigeren nu een conferentie bij te wonen van een rechtse lobby die zich met hypocrieten verbindt om de Israëlische regering te beschermen tegen de gevolgen, omdat ze het Palestijnse volk vrijheid en waardigheid ontzegt.

Maar de zionistische lobby, die grote delen van het Amerikaanse establishment achter zich heeft, geeft niet zo gemakkelijk zijn strijd op tegen de Democratische kandidaat met de meeste kansen om te winnen tegen Donald Trump, die hem verguisde als “Crazy Bernie” in de herfst. Bij de laatste primaire verkiezingen in de staat Nevada, die belangrijker waren dan de vorige, kwam de liberale senator als winnaar uit de bus, op een duidelijke afstand (5) van zijn binnenste partijconcurrentie.

Sanders beschrijft zichzelf als een “democratische socialist”, wat het beste te vergelijken is met de Duitse sociaaldemocratie. Hij gaat luidkeels tekeer tegen het sociale onrecht en de “1% van de financiële elite”. Zijn standpunten zijn in feite sociaal-democratisch getemd. Toch wordt hij nu door het Amerikaanse establishment afgeschilderd als een boeman, of erger nog, als een communist en een bedreiging voor de Amerikaanse manier van leven. Tot overmaat van ramp heeft Sanders, die zelf uit een Amerikaanse joodse familie komt, zich opnieuw verward met de belangrijkste zionistische lobbygroep AIPAC.

In een tweet van afgelopen zondag had de senator aangekondigd dat hij ook dit jaar niet zou deelnemen aan de AIPAC-conferentie, die aanstaande zondag begint. Sanders rechtvaardigde zijn weigering door te zeggen dat AIPAC een platform biedt aan iedereen die zich uitspreekt tegen “de grondrechten van de Palestijnen”. Sanders schreef letterlijk (6)

“Het Israëlische volk heeft het recht om in vrede en veiligheid te leven. Hetzelfde geldt voor het Palestijnse volk. Ik blijf bezorgd dat AIPAC een platform biedt voor leiders om onverdraagzaamheid te uiten en zich te verzetten tegen fundamentele Palestijnse rechten. Om deze reden zal ik de conferentie niet bijwonen.”

Sanders zinspeelde blijkbaar op de Israëlische regering onder Benjamin Netanyahu, die hij in het verleden herhaaldelijk had bekritiseerd.

“Als president”, zei Sanders in een andere Tweet (7), “zal ik zowel de Israëlische als de Palestijnse rechten steunen en mijn uiterste best doen om vrede en veiligheid in de regio te brengen.

Maar de Zionistische lobby heeft ook niet stilgezeten. In de afgelopen maanden is Bernie Sanders het doelwit geworden van meer Hasbara-aanvallen door fanatieke aanhangers van de Israëlische apartheidsregering. Hoewel Sanders zelf joods is, beschuldigen ze hem van antisemitisme. Net als in Groot-Brittannië, waar de antisemitismeclub met groot succes werd ingezet tegen de Labour-leider Jeremy Corbyn, is deze beschuldiging nu ook bedoeld om de kansen van Sanders om de verkiezingen te winnen te vernietigen. Want net als Corbyn heeft Sanders zich sterk gemaakt voor de mensenrechten van alle mensen die in Palestina wonen en heeft hij de misdaden van het Israëlische bezettingsregime consequent veroordeeld.

Zo heeft Sanders nu ook de gerichte moord op ongewapende Palestijnse demonstranten (8) en kinderen aan de kaak gesteld, zonder enige bagatellisering of verdoezeling. Hij heeft herhaaldelijk opgeroepen om een einde te maken aan de belegering van Gaza om een einde te maken aan de humanitaire ramp daar. Hij heeft verklaard dat hij als president de militaire hulp van de VS aan Israël afhankelijk zou stellen van de voortzetting van het illegale nederzettingenbeleid en de veronachtzaming van de Palestijnse mensenrechten (9). En hij heeft Netanyahu een racist 10) genoemd.

Interessant genoeg wordt de Joodse Sanders – althans als men de officiële Duitse definitie van antisemitisme als maatstaf neemt – zelf een “antisemiet” met dergelijke uitspraken. Het helpt dus niet als Sanders zegt dat hij trots is om joods te zijn en dat hij als jongeman op een Israëlische kibboets leefde en dat hij het bestaan van Israël nooit in twijfel heeft getrokken.

Trouwens, zelfs in Duitsland worden joden – ongeacht of ze een Duits of Israëlisch paspoort hebben – als antisemieten behandeld vanwege hun kritiek op het criminele beleid van de Israëlische regering, en daarom wordt het spreken op geplande openbare evenementen vaker verboden door Duitse kantoren en universiteiten. Dit zou ook voor Sanders op een bezoek aan Duitsland tot bloei kunnen komen.

In zijn toespraken maakte Sanders ook duidelijk dat hij de voorkeur geeft aan een tweestatenoplossing voor Palestina en Israël om het conflict te beëindigen. En van de Amerikaanse regering eist hij vooral een “evenwichtig” beleid ten aanzien van Israël en Palestina. Geen enkele veelbelovende Amerikaanse presidentskandidaat is ooit zo ver gegaan als Sanders in zijn verkiezingscampagne. En daarom doet de Amerikaanse zionistische “Maffia” nu ook alles wat ze kan om Sanders ten koste van alles tegen te houden voordat de toenemende kritiek op Israël, die inderdaad kan worden waargenomen, zich verder verspreidt onder de leden van het Congres van de “Democraten”.

Daartoe werd enkele weken geleden in de Democratische Partij een nieuwe groep opgericht onder de veelbelovende naam: “Democraten tegen antisemitisme”. Tegelijkertijd werd een golf van artikelen gelanceerd in de Amerikaanse mainstream media om het discours tegen Sanders te lanceren, met als kernboodschap dat de hoogstgeplaatste Joodse politicus die ooit voor de Amerikaanse president heeft gelopen, een antisemiet is.

Deze groep heeft de krachten gebundeld met onder andere Bari Weiss, de invloedrijke opinie-editor van de New York Times, om Sanders te denigreren. “Blijkbaar willen ze Sanders(11) ‘corbyniseren’ door gebruik te maken van dezelfde methoden die zo effectief werden gebruikt tegen de Britse Labour-leider,” zei de Amerikaanse website van Mondo Weiss.

De basistententie van de beschuldigingen tegen Sanders is dat hij weliswaar etnisch als joods wordt beschouwd, maar dat zijn retoriek, zijn stemgedrag in het Amerikaanse Congres en zijn omgeving niet “de waarden van een vriend van het joodse volk weerspiegelen”.

Maar als Sanders zich zou gedragen zoals zijn collega’s in het Amerikaanse Congres – of zelfs in de Duitse Bondsdag – namelijk het onvoorwaardelijk verdedigen van de Israëlische politiek van voortdurende en verschrikkelijke mensenrechtenschendingen of het neerslaan van de mensenrechten, dan zou Sanders zeker de “waarden van een vriend van het joodse volk” in de zin van zijn zionistische critici weerspiegelen, en niemand zou hem een antisemiet noemen.

Bronnen:

 1. https://www.forbes.com/sites/michelatindera/2019/12/21/here-are-the-billionaires-backing-pete-buttigiegs-presidential-campaign/#7e3569a25fc6
 2. https://thegrayzone.com/2020/02/04/pro-israel-buttigieg-seth-klarman-iowas-voting-app/
 3. https://mondoweiss.net/2014/08/yochanan-genocide-permissible/
 4. https://www.commondreams.org/news/2020/02/26/watershed-moment-joining-warren-and-sanders-centrist-democrats-klobuchar-and
 5. https://deutsch.rt.com/nordamerika/98350-usa-sanders-erzielt-laut-hochrechnungen/
 6. https://deutsch.rt.com/nordamerika/98451-bernie-sanders-legt-sich-mit-israel-lobby-an/?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications
 7. https://twitter.com/BernieSanders/status/1231709011688480768
 8. https://www.sanders.senate.gov/newsroom/press-releases/sanders-statement-on-gaza-violence
 9. https://thehill.com/homenews/campaign/467772-sanders-floats-leveraging-aid-to-israel-to-push-for-policy-changes
 10. https://www.jpost.com/American-Politics/Sanders-We-must-be-pro-Palestinian-as-well-611549
 11. https://twitter.com/jsternweiner/status/1209126792822476800

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om te publiceren.

+++

Beeldreferentie: Yuri Turkow/ Shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over de ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Auch interessant...

Kommentare (0)

Hinterlassen Sie eine Antwort